barilahi


barilahi
ə. Allah yaradandır; Tanrı yaradandır

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.